Benny Aros

Erfaring
med stort
set alle
medier

Til
CV >>>

Min første skrivemaskine

Gedigen,
robust
og pålidelig

Til
journalistik >>>

Grafik af Havsteen-Mikkelsen

Nærkontakt
med
kunsten


Til
kunst >>>

Programmer om tro

Tro og
kirke
er blevet
forsidestof

Til
troen >>>

Tilbage til forsiden >>>

Abraham - fælles stamfader
Tro
og kirkeTro er en privatsag, siges det. Det er en sandhed med modifikationer. I mere end 1.000 år har kristendommen været en del af det bærende fundament i vores samfund, solidt nok til at sikre religionsfrihed i vores grundlov. Men i dag lyder voksende krav om adskillelse mellem stat og kirke - formentlig med den konsekvens at vi også får religionslighed i samfundet.

Er det det vi vil? Er den muslimske befolkningsgruppe allerede så synlig, at det sammen med en lunken folkekirke baner vej for et ikke blot multikulturelt men i høj grad også multireligiøst samfund?
Det bliver et afgørende spørgsmål i de kommende år, og svarene vil påvirke vores samfund radikalt på områder som familieret, strafferet, undervisning, menneskesyn osv. For tro og samfund hænger sammen. Det har muslimer ret i. Vi kristne har måske glemt det, fordi det har været og stadig er så selvfølgeligt for os.

Kristendom og islam er begge religioner, der er udgået fra jødedommen - med islam som det yngste skud på stammen. Det er derfor ikke så overraskende, at religionerne på mange måder ligner hinanden, og der burde være grundlag for en afslappet dialog. Men dagsordenen sættes desværre for tiden af de rabiate. Dem kan man ikke føre dialog med. Dialog kræver vilje til at lytte og forstå på begge sider - og et mindstemål af viden om hinanden.

'Abrahams Hus' er titlen på et omfattende videomateriale om ligheder og forskelle mellem de tre religioner, jødedom, kristendom og islam, som jeg har produceret på Danmarks Kirkelige Mediecenter og som i uddrag har været sendt i DR-TV. Materialet er blevet flittigt brugt af bl.a. studiekredse landet over, ligesom jeg har været inviteret ud som foredragsholder mange steder.
Den måske mest interessante erfaring har været, at tilhørerne har lært ikke kun noget om 'de andre', men i høj grad også har fået genopfrisket et par ting om deres egen religion.
                                                                                        Tilbage til forsiden >>>


Benny Aros

Vestervang 8, 3.

8000 Århus C


tlf. 8627 3548

Mobil 2870 4048e-mail til:
Benny Aros


www.bennyaros.dk

2008